Oferta

Kontrola dostępu . TCA

Autor:
Grupa Solo
Aktualizacja:
10-05-2012
Wyślij Drukuj Pdf

TCA

System kontroli dostępu i zarządzania do 500 użytkowników.
Charakterystyka ogólna:
  • Obsługa parkingu z PC lub bezpośrednio z centrali
  • Oprogramowanie do PC w komplecie
  • Maksymalna ilość użytkowników 500
  • Informacja o użyciu karty przez każdego z użytkowników na wjeździe lub wyjeździe
  • Funkcja PRE-PAY, umożliwia ustalenie limitu wjazdu dla każdego użytkownika
  • Funkcja ANTI PASS BACK uniemożliwia ponowne użycie karty na wjeżdzie przed wyjazdem
  • Funkcja TIMED ANTI PASS BACK uniemożliwia ponowne użycie karty na wjeździe przed upływem określonego czasu
  • W funkcji ON line w standardzie wyjście na semafor informujący czy są wolne miejsca
  • Cztery wejścia np. cztery czytniki, dwa wjazd, dwa wyjazd
  • Dwa wyjścia np. na szlabany

RBM 21

Centrala sterująca współpracuje z czytnikami kart zbliżeniowych i magnetycznych oraz transponderami.

PC 40

Interfejs umożliwiający oddalenie centrali RBM 21 od komputera na odległość do 1000 m.

TSP 00

Czytnik kart zbliżeniowych.

TR KARTA

Karta zbliżeniowa 64 bity, 125 kHz.

TAG

Transponder montowany w serii TOP 432SA.