Aktualności

Szybki kontakt

Broniewskiego 33
37-464, Stalowa Wola

Sprzedaż detaliczna:
(15) 642 62 35
Sprzedaż hurtowa:
(15) 842 02 52
fax (15) 642 65 01

Zapytanie ofertowe

Autor:
Grupa Solo
Aktualizacja:
13-06-2017
Wyślij Drukuj Pdf

P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na:
 • zaprojektowaniu nowych produktów – nakładek aluminiowych na okna PCV,
 • zaprojektowaniu nowych produktów – klamek,
 • zaprojektowaniu gamy kolorystycznej dla nowych produktów – nakładek aluminiowych na okna PCV,

P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na:
 • zaprojektowaniu nowych produktów – nakładek aluminiowych na okna PCV,
 • zaprojektowaniu nowych produktów – klamek,
 • zaprojektowaniu gamy kolorystycznej dla nowych produktów – nakładek aluminiowych na okna PCV,
w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SOLO W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0001/17.
 
ZAŁĄCZNIKI:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2.
 4. Wzór planu realizacji usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu – załącznik nr 3.
 5. Wzór zestawienia potwierdzającego posiadanie udokumentowanego doświadczenie w projektowaniu produktów – załącznik nr 4.
powrót