Aktualności

Szybki kontakt

Broniewskiego 33
37-464, Stalowa Wola

Sprzedaż detaliczna:
(15) 642 62 35
Sprzedaż hurtowa:
(15) 842 02 52
fax (15) 642 65 01

Aktualności . Grupy Solo

15-03-2019
Zapraszamy do udziału w konkursie - do wygrania Rejs po Mazurach
28-05-2018
Informujemy, iż firma P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
15-05-2018
P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota, ul. Broniewskiego 33, 37-464, Stalowa Wola-Rozwadów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy oprogramowania w postaci projektu technicznego kalkulatora wymiany powietrza i aplikacji mobilnej do oceny i wizualizacji parametrów szyb oraz okien w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SOLO W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0001/17.
14-05-2018
Informacja o wynikach postępowania ofertowego – projekt techniczny kalkulatora wymiany powietrza i aplikacji mobilnej do oceny wizualizacji parametrów szyb oraz okien

30-04-2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – NARZĘDZIA DO PRAC WYKOŃCZENIOWYCH RĘCZNYCH